This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 
novembar
1
2016.
TRIBINA IFDT-A

Otvoreni razgovori o predsedničkim izborima u SAD

otvoreni-razgovori Utorak, 1. novembar 2016. u 18 časova
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad

Učesnici:
Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Dr Dragan Đukanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu
Milan Krstić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Milan Mišić, „Politika“

Regionalni naučni centar
Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

oktobar
26
2016.
TRIBINA IFDT-A

Marko Novaković, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beoradu

marko-novakovic
Sreda 26. oktobar 2016. u 12.00
Sala na I spratu Instituta

Organizatori:

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Srpsko filozofsko društvo

 

Nastanak estetike i mesto aisthesisa u mišljenju filozofa 

Nastanak filozofske estetike vezuje se za nemačko prosvetiteljstvo i ime Aleksandra Baumgartena. Ključna inovacija u njenom zasnivanju je shvatanje estetike kao gnoseologije opažanja i rehabilitacija pojma aisthesis koji označava čulno saznanje. Novi koncept estetike afirmisao je i ideju da u mišljenju estetičara mora postojati i naročiti oblik rasuđivanja koji se oslanja na estetske impulse u saznanju. To podrazumeva učešće više senzitivnih sposobnosti, koje estetičaru omogućavaju prosuđivanje ne samo umetničkih tvorevina i estetskih vrednosti, već i celokupne pojavne stvarnosti. Taj oblik rasuđivanja nije samo kontemplativno–teorijski, nego je u svom oslanjanju na čulnost i kreativan. Baumgarten je ovaj način mišljenja shvatio kao odgovor na problem umeća pronalaženja: načina saznanja koji putem iznalaženja argumenata treba da vodi otkrivanju istine. Naša teza je ovde i jača: ona glasi da nikakvo istinito znanje nije moguće bez ovakve reforme filozofskog mišljenja koje nije samo logički, već i estetski zasnovano. Na estetskoj strani mišljenja dominantno mesto u saznajnoj orijentaciji pripada uobrazilji ili fantaziji. Bez ove mentalne sposobnosti se ne može zamisliti ne samo razumevanje predmetnog područja estetike, nego ni filozofsko razmišljanje uopšte.

oktobar
19
2016.
ČASOPIS

Filozofija i društvo, Volume 27, Broj 3 (2016)

FID-3-2016

POLITICS OF REMEMBRANCE: POSTSOCIALISM AND ITS REVISIONS

CONCEPTUALIZING CAPITALISM: SEMINAR WITH GEOFFREY HODGSON
STUDIES AND ARTICLES
REVIEWS
oktobar
21
2016.
TRIBINA IFDT-A

Wolfgang Streeck, Predavanje i seminar

Wolfgang-Streeck

Predavanje o Evropi profesora Volfganga Štreka

,,Evropska unija kao transformativna sila? Kapitalizam, demokratija i modernizacija na periferiji Evrope’’

Kulturni centar Beograda (Knez Mihailova 6, Beograd)

21. oktobar, 18h

Dužnička kriza u evropskim zemljama odražava jedan specifičan odnos između modernih država i društava na periferiji Evrope koja su, delimično ili u potpunosti, zaglavljena u predmodernim društvenim strukturama i načinu života. Ovaj odnos dodatno komplikuju duboke podele između naprednih i nerazvijenih regiona unutar pojedinih država ili, u oblastima u kojima i danas vladaju gotovo feudalni odnosi, ogromna koncentracija nasleđenog bogatstva koja koegzistira sa sveprisutnim siromaštvom i stagnacijom u ruralnim predelima. Nešto je manje vidljiva veoma izražena represija lokalnih elita koje imaju manje ili više razvijene veze sa legalnim i nelegalnim tržištima u okviru modernog kapitalizma i  sa političkim partijama modernih država. Da bi uhvatila korak sa kapitalističkom modernošću, ovim društvima su u ranijim periodima bile potrebne socijalne revolucije koje bi omogućile eksproprijaciju nasleđenog bogatstva i utrle put stvaranju novog bogatstva srednje klase industrijalaca.  Takva politika se, na primer, sprovodila uključenjem Grčke, Portugala i Španije u Evropsku uniju, a potom i u Monetarnu uniju (Evrozonu). Međutim, takva politika pretvara periferne zemlje u predmet teško razumljivih igara moći i moralnog i semantičkog etnocentrizma nacija koje se nalaze u kapitalističkom centru. Predavanje će tematizovati ulogu Evropske unije, sa posebnim naglaskom na nemačko izjednačavanje ,,Evropske ideje’’ sa zajedničkom evropskom valutom, u sprečavanju perifernih evropskih zemalja da izađu iz monetarne zamke u koju su upale nakon ulaska u Evrozonu.

Seminar ,,Zašto evro deli Evropu’’

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45, Beograd)

21. oktobar, 10h

U svom skorašnjem tekstu ,,Zašto evro deli Evropu’’, profesor Štrek razvija uticajnu kritiku smitovskog shvatanja novca kao neutralnog sredstva razmene, shvatanja koje je naturalizovano u društvenoj teoriji od Parsonsa do Habermasa. Argumentujući nasuprot tome u prilog Veberove koncepcije novca kao oružja za tržišnu borbu, Štrek pokazuje kako je zajednička valuta transformisala kvalitativni horizontalni diverzitet Evrope u kvantitativnu vertikalnu nejednakost. Seminar je zamišljen kao prostor za otvorenu raspravu i kritičke uvide u Štrekovu analizu, uz učešće relevantnih društvenih naučnika iz Srbije.

oktobar
19
2016.
TRIBINA IFDT-A

Tomasz Kamusella, University of St Andrews

Tomasz- Kamusella

Sreda 19. oktobar 2016. u 12.00
Sala na I spratu Instituta

The Forgotten 1989 Expulsion of Turks from Communist Bulgaria

In 1989 the Bulgarian communist regime seeking to prop up its legitimacy expelled 360,000 Turks and Muslims to Turkey. It was the single largest ethnic cleansing during the Cold War period in Europe after the end of the postwar ‘population transfers’ in the early 1950s. Furthermore, this expulsion of Turks and Muslims from Bulgaria was the sole mass expulsion that ever breached the Iron Curtain. Not only did the 1989 ethnic cleansing triggered the end of communism in Bulgaria, but was also followed by an unprecedented return of almost half of the expellees. Despite the unprecedented character of this 1989 expulsion and its wide-ranging ramifications, not a single research article (let alone a monograph) has been devoted to these events. On the plane of international relations, without remembering about this expulsion, researchers will continue to be astounded why Yugoslav ethnic leaders might think that they could conduct ethnic cleansing with impunity. However, they did know that neither the West nor the East reacted in 1989 in Bulgaria. That is the explanation. Until the 1995 NATO intervention in Bosnia, ‘population transfers’ were seen as a legal instrument of and for fortifying human rights.

oktobar
12
2016.
TRIBINA IFDT-A

Trivo Inđić, Ciklus Sećanja na rad Instituta

trivo-indjic

Sreda 12. oktobar u 12 časova
Sala na I spratu Instituta

Trivo Inđić diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao sociologiju. Od 1969. godine radio je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odakle je 1975. godine izbačen iz političkih razloga zajedno sa još sedmoro profesora. Radio je kao istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvoja, Institutu za Evropske studije i Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Od 1992. do 1994. godine bio je pomoćnik ministra za prosvetu i kulturu SR Jugoslavije, od 2001. do 2004. godine bio je ambasador u Španiji, a od 2004. do 2011. godine bio je savetnik u predsedničkom kabinetu Republike Srbije. Objavio je nekoliko knjiga i mnoštvo radova iz oblasti sociologije, društvene teorije i međunarodnih odnosa.

O ciklusu Sećanja na rad Instituta

Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju počinje sa neformalnim okupljanjem grupe univerzitetskih profesora kojima je od 1975. godine zvanično bio uskraćen rad na Univerzitetu. Ovu grupu sačinjavali su Zagorka Golubović, Trivo Inđić, Mihailo Marković, Dragoljub Mićunović, Nebojša Popov, Svetozar Stojanović, Ljubomir Tadić i Miladin Životić. Kao beogradski ogranak praxis filozofije, ova grupa predstavljala je važan deo intelektualnog, akademskog i političkog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Dana 16. jula 1981. godine ova grupa profesora osniva Centar za filozofiju i društvenu teoriju u okviru postojećeg Instituta društvenih nauka, a 12. februara 1992. osamostaljivanjem Centra, Institut je dobio svoje sadašnje ime i status.

oktobar
7
2016.
VESTI

Multikulturalizam u Vojvodini danas

rsz_print_multikulti-page-001

Kulturni centar Novog Sada (Katolička porta 5), velika sala

7. oktobar 2016, 19:00 

Regionalni naučni centar u Novom Sadu organizuje okrugli sto o vojvođanskom multikulturalizmu. Često uzimamo kulturno i etničko šarenilo Pokrajine zdravo za gotovo, a ipak mnoge stvari ne znamo kada razgovaramo o ovoj raznolikosti. Svaka etnička grupa ima svojstva u javnom životu koja ih čine zatvorenima i zbog kojih su samo delimično vidljivi za pripadnike drugih etničkih zajednica; s druge strane stanovnici Vojvodine ne žive svoje svakodnevnice odvojeno jedni od drugih, nego zajedno. Nije lako naći dobre naglaske i težnje kada govorimo o ovoj temi.

septembar
28
2016.
TRIBINA IFDT-A

Rajnhard Mering, Viša pedagoška škola, Hajdelberg

Reinhard Mehring

Sreda, 28. septembar 2016. u 17:30
Sala na I spratu

„Velika“ i „mala politika“. Hajdegerove Crne sveske u kontekstu

Ovo kratko Meringovo predavanje zastupa tezu da je Hajdeger iz neuspeha svog frajburškog rektorata zaključio da treba da promeni ciljnu grupu i da svoju političku volju za delovanjem preusmeri sa sveta svojih savremenika na budući svet. Dok je Mering Hajdegerovu univerzitetsku politiku iz godina 1933 i 1934 u perspektivi savremene istorije smatrao relativno beznačajnom, a i zastupa mišljenje da je i aktuelna diskusija o antisemitizmu – u poređenju, recimo, sa velikim začajem antisemitizma za Karla Šmita (Carl Scmitt) – preterana, Hajdegerov izdavačko-politički projekt sabranih dela, njegova „velika politika“ (Niče) utemeljenja semantičke revolucije postmetafizičkog „drugačijeg mišljenja“ je, posmatrano u perspektivi povesti delovanja, interesantan i važan za istoriju nemačke univerzitetske filozofije i pitanje o konstruktivnoj „filozofskoj kulturi“. Povrh toga, Mering je upravo objavio knjigu i želi da predstavi neke od svojih teza i da ich prodiskutuje.

septembar
22
2016.
TRIBINA IFDT-A

Tibor Várady, Central European University, Budapest

tibor-varady

Četvrtak 22. septembar 2016 u 18.00
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1)

Predavanje u okviru konferencije Transition without Justice. Kompletan program konferencije možete naći na adresi: http://www.instifdt.bg.ac.rs/transitionwithoutjustice/#more-11002

Organizator događaja: Regionalni naučni centar u Novom Sadu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Tibor Várady
Central European University, Budapest

How and (Why) to Keep a Dissident Spirit in Spite of Transition

One of the best products of communism were its dissident intellectuals, who managed to challenge dogmas, and earned reputation both in communist and in Western countries. The question has arisen whether the virtuosity of dissident thinking is sustainable after the fall of the Berlin Wall, and in a period of “transition”.

One of the questions that arise pertains to the concept of transition. Under communism, the party did not say that we were communist countries.

septembar
22-23
2016.
KONFERENCIJA

Transition without Justice

“Transition without Justice?”

Belgrade and Novi Sad, 22-23 September 2016

Transitional justice has established itself as a relatively puzzling and comprehensive problem in the modern theories of justice. Its range has expanded from the justice meted out for war crimes and other crimes committed in situations of state disintegration or transformation, marked by institutional crises, to any kind of institutional justice which arises from changing social, political, ideological and value circumstances and assumptions. Thus the scope of the concept of transitional justice is influenced by the breath of understanding of ‘transition’.

This conference is triggered by the publication, in 2015, of the book authored by Klaus Bachmann and Aleksandar Fatic, The UN International Criminal Tribunals: Transition without Justice? (Routledge, 2015).

septembar
26-28
2016.
KONFERENCIJA

Politics of Enmity: Can Nation Ever be Emancipatory?

5th International Conference
of the Group for Social Engagement Studies
Institute for Philosophy and Social Theory, University in Belgrade

POLITICS OF ENMITY: CAN NATION EVER BE EMANCIPATORY?

http://enmitypolitics.instifdt.bg.ac.rs/

Belgrade, 26-28 September 2016

jun
29
2016.
VESTI

Predstavljanje Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu

Sreda, 29. jun, u 17.00
Galerija Matice srpske
Trg Galerije 1, Novi Sad